Tủ mát Sanaky 2 cánh dàn nhôm VH 308W

Tủ mát SANAKY VH 308W

Tủ mát SANAKY VH 308W

Giá: 7,160,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận