Tủ mát Sanaky 2 cánh dàn nhôm VH 308W

Tủ mát SANAKY VH 308W

Tủ mát SANAKY VH 308W

Giá: 7,160,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Tủ mát Sanaky VH 308W

Tủ mát Sanaky VH 308W

Giá: 7,742,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

TỦ MÁT SANAKY VH 308W

TỦ MÁT SANAKY VH 308W

Giá: 8,190,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận