Tủ mát Alaska 2 cánh dàn nhôm LC 533DB 350L

Tủ mát Alaska LC 533DB

Tủ mát Alaska LC 533DB

Giá: 7,830,200 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận