Tủ mát Sanaky VH 359W hai cánh dàn lạnh đồng 350L

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận