Tủ lạnh Sharp SJ 170S 165L

Tủ lạnh Sharp SJ 170S SL

Tủ lạnh Sharp SJ 170S SL

Giá: 4,890,200 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận