Tủ lạnh 2 cửa Sharp SJ P625G SL 625L

Tủ lạnh Sharp SJ P625G SL

Tủ lạnh Sharp SJ P625G SL

Giá: 11,622,800 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận