Tủ Lạnh LG Inverter 675L GR H267LGW

TỦ LẠNH LG GR H267LGW

TỦ LẠNH LG GR H267LGW

Giá: 35,182,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận