Tủ lạnh Hitachi R VG615PGV3 GGR 510 lít Inverter

TỦ LẠNH HITACHI R VG615PGV3 GBK

Nguyễn Kim

Đến nơi bán
Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận