Tủ đông mát Sanaky VH 4099W1 2 ngăn 2 ca nh 400 lít

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận