Tủ đông Pinimax PNM 29WF 290L 2 ngăn đông mát 2 cánh mở

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận