Tủ đông Midea MD 255CN 255L

Tủ đông Midea MD 255CN

Tủ đông Midea MD 255CN

Giá: 5,700,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận