Tủ đông mát Kangaroo KG488C2 488L 2 ngăn 2 cánh

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận