Tủ đông 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428C 428L

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận