Tủ đông mát Kangaroo 2 ngăn 2 cánh KG296A2 296L

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận