Tủ đông Alaska HB 650C 650L dàn đồng 1 ngăn đông 2 cánh

Tủ đông Alaska HB 650C

Tủ đông Alaska HB 650C

Giá: 11,699,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận