Tủ đông Alaska BCD 3568N 350L 2 ngăn đông

Tủ Đông Alaska BCD 3568N 300L

Điện Máy Bình Minh

Đến nơi bán
Tủ Đông ALASKA 350 Lít BCD 3568N

Điện Máy Thiên Hòa

Đến nơi bán
Thông tin chung
Đặc trưng
Tính năng tiện lợi
Các tính năng hiệu suất
Tính năng bổ sung
Bào hành

Bình Luận