Smart Tivi Zing TCL 48 inch L48Z1

Smart Tivi Zing TCL 48 inch L48Z1

Điện Máy Xanh

Đến nơi bán
Thông tin chung
Các đặc trưng hình ảnh
Các đặc trưng âm thanh
Kết nối
Yêu cầu nguồn điện
Kích thước
Đặc trưng khác
Bảo hành

Bình Luận