Ổ cứng SSD Transcend SSD230S 128Gb SATA3 đo c 560MB s ghi 500MB s

Bình Luận