Ổ cứng SSD Sandisk Plus 480Gb SATA3 đo c 535MB s ghi 445MB s

Bình Luận