Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS 23EV

Nô i Cơm Điê n Sharp KS 23EV 2 2 lít

Điện Máy Bình Minh

Đến nơi bán
Thông tin chung
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Các tính năng khác
Các tính năng vật lý
Bảo hành

Bình Luận