Nồi cơm điện nắp gài Panasonic SR TR184TRA 1 8L 1000W

Thông tin chung
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Các tính năng khác
Các tính năng vật lý
Bảo hành

Bình Luận