Nguồn Seasonic P 1050XP3 1050W

Nguô n Seasonic P 1050XP3 1050W

Nguô n Seasonic P 1050XP3 1050W

Giá: 5,790,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Bình Luận