Nguồn FSP HYN500ATX FAN 12CM SILVER

FSP HYN500ATX

FSP HYN500ATX

Giá: 899,000 VND

Khu vực: Đà Nẵng

Bình Luận