Máy giặt lồng nghiêng Sanyo ASW U700Z1T 7kg

Máy giặt Sanyo ASW U700Z1T N

Máy giặt Sanyo ASW U700Z1T N

Giá: 5,194,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Hình dáng
Các tính năng giặt
Các tính năng an toàn
Yêu cầu về điện năng
Kích thước
Các đặc trưng khác
Bảo hành

Bình Luận