Máy chiếu Panasonic PT LB332A

Ma y chiê u Panasonic PT LB332

Ma y chiê u Panasonic PT LB332

Giá: 13,790,000 VND

Khu vực: Hà Nội

MÁY CHIẾU PANASONIC PT LB332A

MÁY CHIẾU PANASONIC PT LB332A

Giá: 17,600,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Nguyễn Kim

Đến nơi bán
Thông tin chung
Tính năng hiển thị
Tính năng âm thanh
Kết nối
Đặc trưng khác

Bình Luận

Video Review