Laptop MSI GP72 6QF 866XVN

MSI GP72 6QF 866XVN

MSI GP72 6QF 866XVN

Giá: 26,699,000 VND

Khu vực: Đà Nẵng

Thông tin chung
Hiển thị
Bộ xử lý
Bộ nhớ trong
Storage
Đĩa quang
Platform
Đồ họa
Inputs
Công giao tiếp
Ports/Slots
Power
Dimension
Đặc trưng mở rộng
Warranty Sumarry

Bình Luận

Video Review