Laptop gaming MSI GP62 6QF 1616XVN 15 6 inches

MSI GP62 6QF 1812XVN

MSI GP62 6QF 1812XVN

Giá: 23,199,000 VND

Khu vực: Đà Nẵng

Thông tin chung
Hiển thị
Bộ xử lý
Bộ nhớ trong
Storage
Đĩa quang
Platform
Đồ họa
Inputs
Công giao tiếp
Ports/Slots
Power
Dimension
Đặc trưng mở rộng
Warranty Sumarry

Bình Luận

Video Review