Di động Suntek A2 8GB

Suntek A2 8GB Xanh

Suntek A2 8GB Xanh

Giá: 4,500,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Suntek A2 8GB Vàng

Suntek A2 8GB Vàng

Giá: 4,500,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận