Di động LV Mobile LV36 512MB

Lvmobile LV36 512MB Vàng

Lvmobile LV36 512MB Vàng

Giá: 1,399,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận