Di động Kechaoda k35 8GB 2 sim

Kechaoda K35 Vàng

Kechaoda K35 Vàng

Giá: 440,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận