Di động Hphone A117

Hphone A117 2 SIM Đen

Hphone A117 2 SIM Đen

Giá: 199,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận