Di động FPT B86

Điện Thoại FPT B86

Điện Thoại FPT B86

Giá: 579,000 VND

Khu vực: Đà Nẵng

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận