Di động Flybee T86 2 SIM

FLYBEE T86 2 SIM Đen

FLYBEE T86 2 SIM Đen

Giá: 699,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận