Di động Connspeed T50 4GB

Connspeed T50 4GB Trắng

Connspeed T50 4GB Trắng

Giá: 3,290,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Body
Hiển thị
Bộ nhớ
Camera
Kết nối
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Pin
Sound
Warranty

Bình Luận