Bếp Từ Teka IRS 641

Bếp từ TEKA IRS 641

Bếp từ TEKA IRS 641

Giá: 19,499,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Bếp Từ Teka IRS 641

Bếp Từ Teka IRS 641

Giá: 22,500,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận