Bếp từ Taka TK I02B2

Bếp từ Taka TK I02B2

Bếp từ Taka TK I02B2

Giá: 9,344,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận