Bếp từ Taka IB 633X

Bếp từ Taka IB 633X

Bếp từ Taka IB 633X

Giá: 18,900,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận