Bếp từ đơn Taka I1D

Bếp từ đơn Taka I1D

Bếp từ đơn Taka I1D

Giá: 1,380,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận