Bếp từ Steba IK300 S C

Bếp từ Steba IK300 S C

Bếp từ Steba IK300 S C

Giá: 14,500,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Bếp từ Steba IK300 S C

Bếp từ Steba IK300 S C

Giá: 15,900,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận