Bếp từ Steba IK300 S C

Bếp từ Steba IK300 S C

Bếp từ Steba IK300 S C

Giá: Liên hệ

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận