Bếp từ Fagor IF 30ALX

Bếp từ Fagor IF 30ALX

Bếp từ Fagor IF 30ALX

Giá: 30,259,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Bếp Từ Fagor IF 30ALX

Bếp Từ Fagor IF 30ALX

Giá: 31,034,640 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận