Bếp từ Fagor 3MF 2IAX

Bếp từ Fagor 3MF 2IAX

Bếp từ Fagor 3MF 2IAX

Giá: 15,599,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận