Bếp từ đôi Teka IB 702

Bếp từ đôi Teka IB 702

Bếp từ đôi Teka IB 702

Giá: 10,880,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Bếp điện từ đôi Teka IB 702

Điện Máy Xanh

Đến nơi bán
Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận