Bếp từ Sevilla SV 83II

Bếp Từ Sevilla SV 83II

Bếp Từ Sevilla SV 83II

Giá: 14,299,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Điện Máy Bình Minh

Đến nơi bán
Bếp từ Sevilla SV 83II

Bếp từ Sevilla SV 83II

Giá: 14,534,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận