Bếp từ đôi Sevilla SV 289T

Bếp Từ Sevilla SV 289T

Bếp Từ Sevilla SV 289T

Giá: 4,990,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận