Bếp Từ Đôi Chefs EH DIH366

Bếp đôi từ Chef s EH DIH366

Bếp đôi từ Chef s EH DIH366

Giá: 15,950,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận