Bếp Từ Đôi Chefs EH DIH311

Bếp từ đôi Chef s EH DIH311

Bếp từ đôi Chef s EH DIH311

Giá: 11,890,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Bếp Từ Chefs EH DIH311

Bếp Từ Chefs EH DIH311

Giá: 13,890,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận