Bếp từ Bosch PIZ975N17E

Bếp từ Bosch PIZ975N17E

Bếp từ Bosch PIZ975N17E

Giá: 42,944,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận