Bếp từ Bosch PID675DC1E

Bếp từ Bosch PID675DC1E

Bếp từ Bosch PID675DC1E

Giá: 22,296,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận