Bếp Từ Ba Chefs EH IH533

Bếp từ 3 bếp Chef s EH IH533

Bếp từ 3 bếp Chef s EH IH533

Giá: 14,500,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận