Bếp đôi điện từ hồng ngoại Kangaroo KG499i 3100W

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận