Bếp điện âm đôi Torino W1611 3500W

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận